Dobro došli na sajt Booking.MNE.com!

Ako ste posjetilac i naš gost koji prvi put čita ovu rubriku, vjerovatno očekujete dugačak tekst o upozorenjima i zakonski definisanim propisima oko pogrdnih sadržaja i svega onoga što nije prikladno pisati javno.

S obzirom da smo Vam omogućili objavu tekstova koji ne prolaze našu automatsku cenzuru, obavještavamo Vas ovim putem da zadržavamo pravo prepravke istih ukoliko smatramo da su potrebne ili njihovo potpuno uklanjanje sa zabranom pristupa sajtu IP adresi sa koje su upućeni.

Svaki nas posjetilac neka bude savjestan jer je i odgovoran za ono što objavljuje, a nadamo se prikazu u najljepše mogućem svjetlu jer ćete tako sebi obezbediti veći broj zadovoljnih korisnika usluga koje nudite i zbog kojih ste sa nama.

Želimo vam prijatan boravak na sajtu i uživanje u njegovim prednostima!